Algemene voorwaarden

Workshops

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor de activiteiten van Yin in Yang met een open inschrijving. Voor lessen en consulten gelden aparte voorwaarden.

Aanmelding

 

DJe kunt je aanmelden via de formulieren op de contactpagina of via academie.krachtvanzelf.nl. Als je je via een formulier aanmeldt, ontvang je een bevestiging waaraan een factuur is toegevoegd. Als je je via de academie aanmeldt, ontvang je een bevestiging met een ontvangstbevestiging. Zodra we je betaling hebben ontvangen, is je aanmelding definitief.

Deelname

 

Yin in Yang zal zich ten zeerste inspannen om je deelname aan de activiteiten veilig en gezond te laten plaatsvinden. Toch blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen wel en wee.

Annulering van de deelname door de deelnemer

 

Uiteraard kan het gebeuren dat je moet terugkomen op je inschrijving. Het moment waarop je annuleert bepaalt of Yin in Yang je (een deel van) de deelnameprijs terugbetaalt. Mits je annuleert tot:

 • 3 maanden voor de activiteit: het gehele bedrag
 • 1 maand voor de activiteit: 50% van het bedrag
 • 1 week voor de activiteit: 25% van het bedrag.

Bij latere annulering of afwezigheid zonder afmelding betaalt Yin in Yang niets terug.

Annulering van de activiteit door Yin in Yang

 

Helaas kan het voorkomen dat Yin in Yang de activiteit moet annuleren. Dit gebeurt als:

 • het aantal inschrijvingen te gering is. Dit bepalen wij uiterlijk 3 dagen voor de activiteit. Je ontvangt dan het gehele bedrag retour
 • de docent door overmacht niet in staat is om de activiteit te begeleiden. Dan zullen we in eerste instantie zoeken naar een vervangende datum. Mochten we daarin niet slagen, dan ontvang je het gehele bedrag retour.

Lessen

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor de open groepslessen van Yin in Yang. Voor activiteiten en consulten gelden aparte voorwaarden.

Algemeen

 

Centraal staat dat de docent en de leerling respectvol met elkaar en met de andere leerlingen omgaan.

Aanvullend gelden ook enkele huishoudelijke afspraken.

Over de lessen

 

 1. Het volgen van lessen is mogelijk na het inleveren van het ondertekende inschrijfformulier.
 2. Het cursusjaar loopt gelijk met de schoolperiode van midden-Nederland. Tijdens de schoolvakanties wordt in principe geen les gegeven, zie Lestijden
 3. De qigong- en buitenlessen duren 60 minuten, de taijiquan-lessen duren 75 minuten.
 4. Het lesgeld betreft een geheel cursusjaar en wordt vooraf in zijn geheel, per helft of per maand betaald. De leerling ontvangt hiervoor een rekening. De ‘helft-betaling’ gaat in de termijnen september  t/m januari en februari t/m juli. De maandelijkse betaling verloopt via een automatische incasso.

Over het aanwezig zijn

 

 1. De leerling meldt eventuele afwezigheid voorafgaand aan de les bij, voorkeur via sms/telefoon (06 2291 8560). In principe zijn lessen in te halen. Bij langdurige afwezigheid kan restitutie van het lesgeld plaatsvinden.
 2. De docent meldt eventuele voorziene afwezigheid minimaal een week voor de betreffende datum (onder andere via de groepsapp). Deze les wordt zo mogelijk ingehaald.
 3. De leerling kan de lesovereenkomst tussentijds beëindigen door uiterlijk een maand voor de gewenste einddatum een e-mail te sturen.

Over de gezondheid

 

 1. De leerling is verantwoordelijk voor zijn/ haar/ hun eigen gezondheid. Als de leerling lichamelijke klachten heeft bij het begin van de les, of onverwachte bijwerkingen ervaart van de oefeningen dan geeft hij dit tijdig door aan de docent.
 2. Bij maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid volgt Yin in Yang de adviezen van NOC*NSF.

Overige onderwerpen

 

 1. In gevallen waarin deze lesvoorwaarden niet voorzien, beslist de docent, na overleg met de leerling.

Geverifieerd door ExactMetrics